สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องเทคนิคการเตรียมสอบ O - NET ป. ๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องเทคนิคการเตรียมสอบ O - NET ป. ๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 21-01-2020 15:14:32