สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้โรงเรียนในสังกัด เท่าจำนวนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 17 อัตรา โดยให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องรายงานความต้องการวิชาเอกที่ต้องการจ้างภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 และรายงานการจ้างภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีจัดสรร
- แนวทางการจ้าง
- แบบรายงานการจ้าง
 
เมื่อ : 23-01-2020 14:16:32