สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยสามารถกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
เมื่อ : 23-01-2020 14:22:16