สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 24-01-2020 11:34:35