สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการและสิ่งที่ส่งมาด้วย
- คำสั่งกรรมการคุมสอบO-NET ม.3
 
เมื่อ : 24-01-2020 15:58:58