สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๗ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค”
 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒ และ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ1
- เอกสารแนบ2
- เอกสารแนบ3
- เอกสารแนบ4
 
เมื่อ : 27-01-2020 11:37:52