สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (สำหรับคณะกรรมการcoaching team)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 27-01-2020 14:41:31