สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
 
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้โอนเงินฯ ดำเนินการโอนเงินค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ ตามหมายเลขบัญชีที่แนบ แล้วส่งสำเนาใบโอนที่ชัดเจน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2) เพื่อสั่งซื้อจากองค์การค้าของคุรุสภาตามลำดับ / ในส่วนโรงเรียนที่สั่งซื้อตั้งแต่รอบเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 หากแบบพิมพ์ส่งมาแล้วจะแจ้งให้มารับอีกครั้ง ขอขอบคุณ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
 
เมื่อ : 28-01-2020 09:28:31