สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
คำสั่ง O - NET แก้ไข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
คำสั่ง O - NET แก้ไข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.คำสั่งคุมสอบ O - NET ป. 6
- 2.คำสั่งคุมสอบ O - NET ม.3
 
เมื่อ : 28-01-2020 16:15:12