สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
- เอกสารปรับปรุงซ่อมแแซมกรณีมีผลกระทบต่อโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เอกสารปรับปรุงซ่อมแแซมกรณีไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
เมื่อ : 29-01-2020 11:30:49