สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีจัดสรรอัตราครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
- บัญชีจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง
- บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท
- บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท
 
เมื่อ : 29-01-2020 13:10:01