สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 
ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว21/2560 สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
 
เมื่อ : 30-01-2020 15:30:37