สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เรียนคุณครูภาษาไทยที่อบรมวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ สามารถโหลดวุฒิบัตรการอบรมได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - วุฒิบัตรผู้เข้าอบรมอำเภอท่าตูม
- วุฒิบัตรผู้เข้าอบรมอำเภอชุมพลบุรี
- วุฒิบัตรผู้เข้าอบรมอำเภอสนม
- วุฒิบัตรผู้เข้าอบรมอำเภอรัตนบุรี
- วุฒิบัตรผู้เข้าอบรมอำเภอโนนนารายณ์
 
เมื่อ : 04-02-2020 09:49:21