สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกเพิ่มเติมรอบที่ 5 (2 โรงเรียน)
 
รร.บ้านโพธิ์ห้วย รร.บ้านหนองเทพ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- คำสั่ง ที่ 70/2563
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
 
เมื่อ : 04-02-2020 11:07:17