สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติม(กลุ่มโรงเรียนที่1)
 
สพป.สร.2ขอความร่วมมือให้โรงเรียนเป้าหมายกลุ่มโรงเรียนที่ 1 ได้แก่ บ้านหนองแสง/บ้านสำโรงประชารัฐ/บ้านขี้เหล็ก"คุรุราษฎร์บำรุง"/บ้านไพรขลา/บ้านหนองแวง/บ้านปรีง เข้าไปดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลที่ Link,QR Code ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อ(สิ่งส่งมาด้วย3) แล้วกรอกข้อมูลจัดส่งกลับมาที่ e-mail : damc.srn2@gmail.com ถายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติมต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย2
- สิ่งที่ส่งมาด้วย3
 
เมื่อ : 04-02-2020 11:12:21