สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติม(กลุ่มโรงเรียนที่2)
 
สพป.สร.2ขอความร่วมมือให้โรงเรียนเป้าหมายกลุ่มโรงเรียนที่ 2 ได้แก่ บ้านสะทืด/บ้านโนนสัง/บ้านทิพย์เนตร/บ้านปอหมัน/บ้านบึง-ยางประชาสรรค์/บ้านธาตุ เข้าไปดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลที่ Link,QR Code ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อ(สิ่งส่งมาด้วย3) แล้วกรอกข้อมูลจัดส่งกลับมาที่ e-mail : damc.srn2@gmail.com ถายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติมต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย2
- สิ่งที่ส่งมาด้วย3
 
เมื่อ : 04-02-2020 11:16:21