สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การแต่งตังศูนย์ประสานงานโรงเรียนทีดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลังสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/ Mini English Program)
 
การแต่งตังศูนย์ประสานงานโรงเรียนทีดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลังสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/ Mini English Program)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง ประกาศ
 
เมื่อ : 05-02-2020 10:26:29