สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
- 1.1แนวปฏิบัติการรับนักเรียน (สำหรับโรงเรียนแก้ไขใช้)
 
เมื่อ : 05-02-2020 11:41:29