สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
- 1.2เขตพื้นที่บริการสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
เมื่อ : 05-02-2020 11:45:38