สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565
 
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก 14 โรงเรียน ทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 และ ส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กลุ่มนโยบายและแผน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 05-02-2020 15:34:08