สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ” ระดับเขตพื้นที่
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- นำส่ง เกณฑ์
 
เมื่อ : 06-02-2020 11:13:11