สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนติดต่อขอรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา
 
ขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบ ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1รายชื่อโรงเรียนรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา
 
เมื่อ : 06-02-2020 11:36:43