สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- 1.พระราชบัญญัติฯ
- 2.กฎกระทรวง
- 3.แนวทางการขับเคลื่อน
 
เมื่อ : 06-02-2020 14:24:18