สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ
- ใบสมัครและรายชื่อนักเรียน
 
เมื่อ : 06-02-2020 14:41:00