สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2562
 
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาคเอกชน
 
เมื่อ : 12-02-2020 14:59:50