สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- การเตรียมการ
- จุดพัฒนา
- กำหนดการ
 
เมื่อ : 12-02-2019 15:55:08