สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการหักเงินเดือนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
 
รายละเอียดและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ อ.รัตนบุรี
- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ อ.สนม อ.โนนนารายณ์
- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี
 
เมื่อ : 13-02-2020 11:12:39