สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปี 2563
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีรายชื่อครูผู้ช่วยเข้ารับการฝึกอบรม
 
เมื่อ : 13-02-2020 14:30:05