สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) นับที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีนับตัว
 
เมื่อ : 17-02-2020 15:54:31