สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครูปี 2563
 
กรุณานำส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ (ดูรายละเอียดตามตัวชี้วัด ข้อ 7 ประกอบการพิจารณา)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- ข้อมูลผู้ยื่นคำ้รองขอย้ายทั้งหมด
- ข้อมูล 150 รายใช้กรองรายโรง อำเภอ เครือข่าย
- รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการย้ายครู ปี 63
 
เมื่อ : 17-02-2020 16:01:53