สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ของ ผอ.ร.ร./ รก. ผอ.ร.ร.
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- เอกสารหมายเลข 9
- แบบประเมินไฟล์ Excle
 
เมื่อ : 17-02-2020 16:24:57