สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ห้ามขอรับบริจากเงินและทรัพย์สินในช่วงเวลาการรับนักเรียน ประจำปี 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ห้ามขอรับบริจากเงินและทรัพย์สินในช่วงเวลาการรับนักเรียน ประจำปี 2563
 
เมื่อ : 21-02-2020 14:00:32