สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
 
ก.ค.ศ. มีมติกำหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
 
เมื่อ : 03-03-2020 09:24:58