สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครู(ต่อ) ให้ส่งภายใน วันที่ 4 มีนาคม 2563 ร.ร.บ้านโคกสูง, ร.ร.บ้านดู่นาหนองไผ่, ร.ร.บ้านทิพย์นวด, ร.ร.บ้านขามโพนทัน, ร.ร.บ้านกระทะ, ร.ร.บ้านสายสนอง, ร.ร.บ้านยางขามเฒ่า, ร.ร.บ้านทิพย์เนตร, ร.ร.บ้านลุงปุง, ร.ร.บ้านยางกระจับ, ร.ร.บ้านสำโรง(ท่าตูม), ร.ร.บ้านบัวโคก, ร.ร.บ้านหนองคูน้อย, ร.ร.บ้านโนนโพ, ร.ร.บ้านทุ่งโก, ร.ร.บ้านตานบ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 03-03-2020 16:17:51