สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครู ให้ส่งภายใน วันที่ 4 มีนาคม 2563 ร.ร.บ้านไผ่(วันครู2503), ร.ร.บ้านนาวอง, ร.ร.บ้านโพนโก, ร.ร.บ้านแคน, ร.ร.บ้านสร้างแก้ว, ร.ร.บ้านตาเพชร, ร.ร.ผาแดงวิทยา, ร.ร.บ้านม่วงหนองตาดและร.ร.บ้านค้อ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 03-03-2020 16:18:08