สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การส่งข้อมูลสรุปผลการอ่านคำพื้นและอ่านรู้เรือง ประจำปี 2562 ชั้น ป. 5
 
อความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งสรุปการอ่านตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนในช่องไลน์ ภายในวันนี้ค่ะ อนึ่งข้อมูลที่ส่งมาพบว่า บางโรงส่งเป็นไฟล์ภาพ pdf ข้อมูลไม่ครบ เป็นไฟล์โรงเรียนอื่น และเปิดไม่ได้เป็นไฟล์ไวรัส...ขอบคุณค่ะ. ส่งมาในไลน์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสรุปคะแนน
- รายชื่อโรงเรียนที่ข้อมูลไม่เรียบร้อย
 
เมื่อ : 06-03-2020 14:59:11