สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การส่งสรุปผลการอ่านของชั้นป. ุ6 ปี การศึกษา 2562
 
ความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งสรุปการอ่านตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งคืนในช่องไลน์ที่แนบมานี้ ภายในวันนี้ค่ะ อนึ่งข้อมูลที่ส่งมาพบว่า บางโรงส่งเป็นไฟล์ภาพ pdf ข้อมูลไม่ครบ เป็นไฟล์โรงเรียนอื่น และเปิดไม่ได้เป็นไฟล์ไวรัส...ขอบคุณค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสรุปคะแนน
- รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 06-03-2020 15:59:47