สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- ตารางออกอากาศพฤษภาคม ๒๕๖๓
- ตารางออกอากาศมิถุนายน ๒๕๖๓
 
เมื่อ : 08-05-2020 10:47:27