สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอด "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA
 
การประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอด "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 14-05-2020 12:04:17