สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.บ้านขี้เหล็กโนนจาน, ร.ร.บ้านขี้เหล็ก, ร.ร.บ้านอาคุณ, ร.ร.บ้านบุผาง, ร.ร.บ้านนายม “นิยมศึกษาวิทยา” และร.ร.บ้านหนองบัวงาม ให้ส่งประกาศเกษียณ ฯ ลูกจ้างประจำภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 16-05-2020 10:43:43