สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัด รายงานการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ดังนี้ 1.ครั้งที่ 1 ใช้ข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม-31มีนาคม 2563) 2.ครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 19-05-2020 09:06:57