สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล
 
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- คำสั่งฯ
- แบบนิเทศฯ
- ปฏิทินการนิเทศฯ
 
เมื่อ : 20-05-2020 10:29:15