สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 17 อัตรา จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องส่งแบบประเมินฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบประเมิน
 
เมื่อ : 22-05-2020 11:08:36