สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563
 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับและประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 22-05-2020 11:17:42