สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู ประจำปี 2562
 
เรียน ผอ.รร.ทุกโรง ขอให้ส่งรายงานการประชุม กก.สถานศึกษาเพื่อรับย้าย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ให้จงได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรายโรง
- หนังสือแจ้ง รร.
 
เมื่อ : 15-02-2019 14:13:57