สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชอให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- แนวปฏิบัติ
 
เมื่อ : 15-02-2019 17:13:47