สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) นับที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ณ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์มนับตัว
 
เมื่อ : 22-02-2019 09:35:00