สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.และคู่มือการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ/และสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 05-03-2019 18:16:50