สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง
 
เมื่อ : 06-03-2019 10:50:02