สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มี.ค.62) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบประเมิน
 
เมื่อ : 08-03-2019 10:13:07